Certyfikaty

Unia Europejska konsekwentnie prowadzi działania zmierzające do ograniczania emisji substancji wpływających destrukcyjnie na warstwę ozonową, które polegają na ograniczaniu emisji i wycofywaniu syntetycznych czynników chłodniczych oraz ograniczaniu dostępności czynników chłodniczych z grupy gazów fluorowanych (tzw. F-gazów), które są gazami cieplarnianymi, a także na ograniczaniu emisji substancji zubożających warstwę ozonową.

Nasz personel posiada wymagane szkolenia i certyfikaty umożliwiające wykonanie pracy zgodnie z prawem oraz na najwyższym poziomie.